Co nabízíme?

Odborným pracím, článkům, firemním materiálům nebo textům, kterými hodláme prezentovat sebe sama, věnujeme nejvyšší pozornost. Soustředíme se na obsah, proto je přirozené, že děláme překlepy, unikají nám pravopisné, gramatické nebo stylistické chyby, které počítač „neuhlídá“. S jejich odstraněním si lépe poradí ten, kdo má od textu odstup. To je místo a úkol pro korektora.
Bezchybný a dobře graficky upravený text dělá dobrý dojem a vzbuzuje důvěru. A naopak.
Nezmařte své úsilí a čas, které jste vytvoření textu věnovali. Proč se nesnažit o dokonalost?

Nabízíme komplexní korekturu textu

• Zaměřujeme se především na standardní kontrolu a opravy pravopisných a gramatických chyb.
• Kromě těchto jevů kontrolujeme, upravujeme a sjednocujeme texty po stránce stylistické a typografické.
Při korektuře se řídíme platnými Pravidly českého pravopisu a dalšími jazykovými příručkami.

Opravy v elektronických dokumentech provádíme přímo do textu. V případě zaslání textu ve formátu *.doc bude k opravenému textu přiložen tentýž dokument s vyznačenými změnami (funkce Sledování změn/Track Changes), a to bezplatně.
Opravy v tištěných dokumentech provádíme formou poznámek vepsaných do originálu textu a takto upravený originál následně zasíláme zpět.

Termín zhotovení zakázky Vám sdělíme při potvrzení objednávky:
• dokumenty o menším rozsahu (do 20 NS) standardně zpracováváme do 24 hodin, dokumenty o větším rozsahu dle dohody,
• za dodržení dohodnutého termínu ručíme,
• v případě překročení termínu poskytujeme slevy (viz ceník).